Váš nákupní košík je prázdný.

Všeobecné informace > řada - Obchodní podmínky > Cena

Kontakty

Obchodní podmínky

Platnost

Důvěrnost, zpracování osobních údajů a jejich využití

Cena

Objednávka

Dodací lhůty

Přechod nebezpečí

Záruky

Platební podmínky

Příslušenství

Rozhodné právo

Závěrečné ustanovení


IČO, DIČ, Banka

Výrobky - dílenský nábytek

O nás

Certifikáty

Aktuální informace

§3
Cena
1.Ceny sjednávají se v souladu s ceníkem prodávajícího platným a účinným ke dni doručení
objednávky. V ceníku jsou uvedeny ceny bez DPH a dopravy.

2.Je-li termín dodávky zboží podle požadavku kupujícího delší 30 dní od doručení objednávky, užije se ceník prodávajícího účinný ke dni realizace dodávky.4.Konečnou cenu za dodávané zboží uvede prodávající při potvrzení objednávky. Nebudou-li ve lhůtě tří dnů od doručení takového potvrzení kupujícímu vzneseny námitky proti takto stanovené ceně, je cena potvrzená prodávajícím pro smluvní strany závazná.

5.Kupující může požadovat zajištění dopravy zboží prodávajícím. V takovém případě
je požadavek pro prodávajícího závazný, potvrdí-li objednávku kupujícího. Náklady dopravy nese ke své tíži kupující.

Zpět