Váš nákupní košík je prázdný.

Všeobecné informace > řada - Obchodní podmínky > Dodací lhůty

Kontakty

Obchodní podmínky

Platnost

Důvěrnost, zpracování osobních údajů a jejich využití

Cena

Objednávka

Dodací lhůty

Přechod nebezpečí

Záruky

Platební podmínky

Příslušenství

Rozhodné právo

Závěrečné ustanovení


IČO, DIČ, Banka

Výrobky - dílenský nábytek

O nás

Certifikáty

Aktuální informace

§5
Dodací lhůta
1.Dodací lhůtu navrhne v objednávce kupující.

2.Je-li tato lhůta s ohledem na možnosti prodávajícího,a to i pro možnou dodávku ze zahraničí, nereálnou, uvede prodávající lhůtu reálnou a pro něj závaznou,a to i formou telefaxu
nebo elektronické pošty. Nesdělí-li kupující s takovou lhůtou nesouhlas do 48 hod.od jejího obdržení, platí lhůta za potvrzenou.

3.Je-li součástí dodávky montáž, sjednaná lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou byl kupující a objednatel v prodlení s přípravou staveniště (prostorů pro montáž).
Zpět