Váš nákupní košík je prázdný.

Všeobecné informace > řada - Obchodní podmínky > Platební podmínky

Kontakty

Obchodní podmínky

Platnost

Důvěrnost, zpracování osobních údajů a jejich využití

Cena

Objednávka

Dodací lhůty

Přechod nebezpečí

Záruky

Platební podmínky

Příslušenství

Rozhodné právo

Závěrečné ustanovení


IČO, DIČ, Banka

Výrobky - dílenský nábytek

O nás

Certifikáty

Aktuální informace

§8
Platební podmínky
1. Podkladem k platbě je faktura prodávajícího. Prodávající může si vymínit platbu v hotovosti

2. Faktura prodávajícího je kupujícím splatná v den uvedení splatnosti.

3.Pro případ prodlením kupujícího se zaplacením faktury sjednává se smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý, byť jen započatý, den z prodlení, kterou se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu.
Zpět