Váš nákupní košík je prázdný.

Všeobecné informace > řada - Obchodní podmínky > Příslušenství

Kontakty

Obchodní podmínky

Platnost

Důvěrnost, zpracování osobních údajů a jejich využití

Cena

Objednávka

Dodací lhůty

Přechod nebezpečí

Záruky

Platební podmínky

Příslušenství

Rozhodné právo

Závěrečné ustanovení


IČO, DIČ, Banka

Výrobky - dílenský nábytek

O nás

Certifikáty

Aktuální informace

§9
Příslušenství
1. Spolu s dodávkou prodávající předá kupujícímu prohlášení o shodě a původu zboží,je-li tak právním předpisem požadováno.

2. Spolu s dodávkou poskytne prodávající v zákonem stanovených případech kupujícímu základní návod k jeho použití v jazyce českém.
Zpět