Váš nákupní košík je prázdný.

Všeobecné informace > řada - Obchodní podmínky > Rozhodné právo

Kontakty

Obchodní podmínky

Platnost

Důvěrnost, zpracování osobních údajů a jejich využití

Cena

Objednávka

Dodací lhůty

Přechod nebezpečí

Záruky

Platební podmínky

Příslušenství

Rozhodné právo

Závěrečné ustanovení


IČO, DIČ, Banka

Výrobky - dílenský nábytek

O nás

Certifikáty

Aktuální informace

§10
Rozhodné právo a soud
1. Rozhodným právem je české právo bchodní,zejm.zák.č.513/1991 Sb.ve znění násl.předpisů.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské Komoře ČR a Agrární Komoře ČR podle jeho Řádu jedním rozhodcem.
Zpět