Váš nákupní košík je prázdný.

Všeobecné informace > řada - Obchodní podmínky > Záruky

Kontakty

Obchodní podmínky

Platnost

Důvěrnost, zpracování osobních údajů a jejich využití

Cena

Objednávka

Dodací lhůty

Přechod nebezpečí

Záruky

Platební podmínky

Příslušenství

Rozhodné právo

Závěrečné ustanovení


IČO, DIČ, Banka

Výrobky - dílenský nábytek

O nás

Certifikáty

Aktuální informace

§7
Záruky na jakost:
1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruky na jakost v délce 60 měsíců ode dne dodání zboží.

2. Záruka se nevztahuje na vady spočívající v použití zboží kupujícím nebo třetí osobou po jeho dodání, a to způsobem neodpovídajícím danému účelu konkrétního zboží, či technickým normám jakož i za vady způsobené působením vnějších mechanických, chemických, elektrochemických a
elektrických vlivů bez ovlivnitelnosti ze strany prodávajícího.

UPOZORNĚNÍ: Pokud není určeno jinak, všechny naše výrobky jsou určeny k výhradně vnitřnímu použití a nesmí přijít do styku s vodou, ani nesmí být instalovány v prostředí s nadměrnou vzdušnou vlhkostí!

3.Zásahy kupujícího nebo třetích osob do zboží odpovědnost ze záruky zaniká.

4.Kupující je povinen zboží po obdržení prohlédnout. Právo na vrácení plnění vzniká jen tehdy, je-li reklamováno do 15ti dnů od obdržení zboží u vad zjevných nebo množstevních. Prodává-li kupující dodané zboží dále v nezměněném stavu a obalu, počíná mu běžet tato reklamační lhůta vůči prodávajícímu od obdržení reklamace svého odběratele.

5.Reklamace musí býti učiněna písemně, vady v ní nezaměnitelně popsány a uvedeno, co kupující z důvodu vadného plnění požaduje. Zboží zašle k prověření reklamace prodávajícímu, nebude-li dohodnut jiný způsob prověření reklamované vady. Je-li reklamace oprávněná, hradí takovou dopravu prodávající.

6. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
Právo od smlouvy odstoupit má kupující tehdy, porušil-li prodávající svojí povinnost podstatným způsobem(dodal-li jiné, než objednané zboží apod.). Kupující je povinen provést kontrolu přejímaného zboží a vady zjevné reklamovat bez zbytečného odkladu.

Zpět