Váš nákupní košík je prázdný.

Všeobecné informace > řada - Obchodní podmínky > Závěrečné ustanovení

Kontakty

Obchodní podmínky

Platnost

Důvěrnost, zpracování osobních údajů a jejich využití

Cena

Objednávka

Dodací lhůty

Přechod nebezpečí

Záruky

Platební podmínky

Příslušenství

Rozhodné právo

Závěrečné ustanovení


IČO, DIČ, Banka

Výrobky - dílenský nábytek

O nás

Certifikáty

Aktuální informace

§11
Závěrečná ustanovení
1. Tyto všeobecné dodací podmínky nabývají účinnosti dnem
1.3. 2006

2. Tyto všeobecné dodací podmínky nabývají platnosti dnem podpisu oprávněného zástupce prodávajícího,zveřejněny jsou na internetových stránkách a jejich akceptace kupujícím řídí se
dle zde výslovně uvedených pravidel.

3. Odchylná písemná ujednání po vzájemné dohodě obou smluvních stran se nevylučují.

Zpět